Popiežius: Šiandien Bažnyčia yra kankinių Bažnyčia

Antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje, komentuodamas skaitinį iš Apaštalų darbų, pasakojantį apie šv. Step...


Antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje, komentuodamas skaitinį iš Apaštalų darbų, pasakojantį apie šv. Stepono kankinystę, popiežius Pranciškus kalbėjo apie mūsų dienų kankinius, apie Bažnyčią, kuri visą laiką yra kankinių Bažnyčia.

„Kai kurioms širdims Dievo Žodis nepatinka. Dievo Žodis trukdo, jei tavo širdis kieta, jei tavo širdis kaip pagonio. Dievo Žodis skatina eiti pirmyn, ieškoti tos duonos, pasisotinti ta duona, apie kurią kalba Jėzus. Apreiškimo istorijoje daug kankinių buvo nužudyti dėl ištikimybės Dievo Žodžiui, ištikimybės Dievo tiesai“.

Stepono mirtis panaši į Jėzaus mirtį, - sakė Pranciškus. Steponas mirdamas seka Viešpaties pavyzdžiu, krikščioniškai didžiadvasiškai atleisdamas savo priešams.

„Kiek daug šventųjų Steponų šiandien pasaulyje! Atsiminkime mūsų brolius nužudytus Libijos paplūdimyje; atsiminkime tą berniuką,  bendraamžių sudegintą gyvą, vien dėl to, kad krikščionis; atsiminkime tuos migrantus kitų įmestus į jūrą, dėl to, kad krikščionys; atsiminkime tuos etiopus užvakar nužudytus dėl to, kad krikščionys... ir daugybę kitų. Daugybę kitų, apie kuriuos nežinome, kenčiančius kalėjimuose dėl to, kad krikščionys. Šiandien Bažnyčia yra kankinių Bažnyčia. Jie kenčia, jie aukoja gyvybę, o jų liudijimo dėka Dievas mus laimina.“

Popiežius homilijoje paminėjo ir tuos nežinomus kankinius, tuos Šventajai Dvasiai ištikimus vyrus ir moteris, kurie ieško vis naujų kelių, kad galėtų labiau tarnauti broliams ir garbinti Dievą, bet dėl to jie susilaukia tik šmeižto ir persekiojimų. Juos kaltina ir šmeižia tie modernieji „sinedriumai“, kurie savinasi tiesą, mano, kad tiesa nuo jų priklauso.

„Kiek nežinomų kenčiančių žmonių, ištikimų šeimoje, kenčiančių dėl ištikimybės. Mūsų Bažnyčia yra kankinių Bažnyčia. O dabar, - sakė popiežius, - šioje Mišių aukoje pas mus ateis pirmasis kankinys, pirmasis davęs mums liudijimą ir daugiau nei liudijimą: davęs mums visiems išganymą. Vienykimės su Jėzumi Eucharistijoje ir vienykimės su daugybe mūsų brolių kenčiančių persekiojimus ir šmeižtą, žudomų, kad būtume ištikimi Jėzui, kuris yra vienintelė galinti mus pasotinti duona.“


Susiję

Religija 8432788527733923270

Rašyti komentarą

  1. Anonimiškas2015-04-24 09:15

    Popiežius homilijoje paminėjo ir tuos nežinomus kankinius, tuos Šventajai Dvasiai ištikimus vyrus ir moteris, kurie ieško vis naujų kelių, kad galėtų labiau tarnauti broliams ir garbinti Dievą, bet dėl to jie susilaukia tik šmeižto ir persekiojimų. Juos kaltina ir šmeižia tie modernieji „sinedriumai“, kurie savinasi tiesą, mano, kad tiesa nuo jų priklauso.

    „Kiek nežinomų kenčiančių žmonių, ištikimų šeimoje, kenčiančių dėl ištikimybės. Kai kurioms širdims Dievo Žodis nepatinka. Dievo Žodis trukdo, jei tavo širdis kieta, jei tavo širdis kaip pagonio. Dievo Žodis skatina eiti pirmyn, ieškoti tos duonos, pasisotinti ta duona, apie kurią kalba Jėzus. Apreiškimo istorijoje daug kankinių buvo nužudyti dėl ištikimybės Dievo Žodžiui, ištikimybės Dievo tiesai“.

    Popiežiaus kalba nėra tiesmukiška, bet man pasirodė, jog jis čia viešai pasmerkė laicistus ir jų simpatikus Bažnyčioje.

    AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item