Popiežius: „Gender“ teorijos siūlomas lyčių skirtumo pašalinimas yra problema, ne jos sprendimas

Tęsdamas katechezių ciklą apie šeimą, šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie fundamentalų še...

Tęsdamas katechezių ciklą apie šeimą, šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie fundamentalų šeimos aspektą – vienas kitą papildantį vyro ir moters skirtingumą. Pasak popiežiaus, vyriškumas ir moteriškumas – tai didžiulės dovanos, kuriomis Dievas apdovanojo savo sukurtą žmoniją.

Pradžios knygoje skaitome, kad sukūręs visą pasaulį ir visus jame esančius gyvius, Dievas sukūrė pati svarbiausią savo kūrinį, visos kūrinijos šedevrą – žmogų. Sukūrė jį panašų į save. „Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą... vyrą ir moterį sukūrė juos“ (Pr 1, 27). Pradžios knygoje pabrėžiama, kad pagal Dievo paveikslą sukurtas ne tik vyras ir ne tik moteris, bet jie abu kaip pora.

Modernioji ir šiuolaikinė kultūra atvėrė naujų galimybių ir suteikė naują laisvę giliau nagrinėti ir geriau suprasti vyro ir moters skirtumus, tačiau, pasak popiežiaus, taip pat atnešė ir daug abejonių ir skepticizmo. „Aš klausiu, – sakė Pranciškus, – ar vadinamoji „gender“ teorija neįkūnija frustracijos ir nusivylimo, ar nesiekia pašalinti lytinį skirtingumą dėl to, kad nesugeba su juo konfrontuoti? Mums gresia pavojus žengti atgalios. Skirtumo pašalinimas yra problema, o ne problemos sprendimas. Siekdami išspręsti tarpusavio santykių problemas vyras ir moteris privalo daugiu kalbėtis, atidžiau vienas kito klausyti, geriau vienas kitą pažinti, gero linkėti, turi vienas kitą gerbti ir draugiškai bendradarbiauti.“

Turint šiuos žmogiškuosius pagrindus, palaikomus Dievo malonės, įmanoma kurti santuokinę ir šeimyninę sąjungą visam gyvenimui. Santuokinis ir šeimyninis ryšys yra rimtas dalykas ne tik tikintiesiems, bet ir netikintiesiems, sakė popiežius ir, kreipdamasis į intelektualus, prašė nevengti šios temos, tarsi ji nebūtų svarbi kuriant laisvesnę ir teisingesnę visuomenę.

Dievas patikėjo pasaulį vyrui ir moteriai. Jų sąjungos nesėkmė pasaulį paverčia dykuma ir užtemdo vilties dangų. Šiandien matome labai daug tai liudijančių ženklų. Siekiant susigrąžinti tikrą vyriškumo ir moteriškumo tarpusavio dermę, o kartu sustiprinti vyro ir moters sąjungą, pasak popiežiaus, visų pirma reikia pasidarbuoti moters labui, kad jos balsas būtų labiau girdimas, kad turėtų deramą svorį, kad būtų labiau pripažįstamas moters autoritetas ir visuomenėje, ir Bažnyčioje. Taip pat reikia labiau pagilinti vyro ir moters kaip Dievo kūrinių suvokimą. Šiandienė kolektyvinė pasitikėjimo Dievu krizė padarė daug žalos, susargdinusi žmones nepasitikėjimu ir cinizmu, neigiamai paveikė taip pat vyro ir moters sąjungą. Pasitikėjimo dangiškuoju Tėvu praradimas kursto nesantaiką ir konfliktiškumą tarp vyro ir moters.

„Bažnyčiai, visiems tikintiesiems ir ypač tikintiesiems sutuoktiniams skirta atsakomybė už tai, kad būtų iš naujo atrastas Kūrėjo plano grožis, – sakė popiežius. – Plano, pagal kurį vyro ir moters sąjungoje atsispindi Dievo paveikslas.“


Susiję

Religija 776128390138469864

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item