Kun. Alain Lorans. Atvira Bažnyčia su uždaromis bažnyčiomis

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Kvebeko mieste Kvebeko mieste Kanadoje uždaroma viena iš gražiausių šalies bažnyčių ‒ Šv. Jono Krikštytoj...

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Kvebeko mieste
Kvebeko mieste Kanadoje uždaroma viena iš gražiausių šalies bažnyčių ‒ Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Ji buvo pastatyta XIX a. pabaigoje pagal Paryžiaus Švč. Trejybės bažnyčios pavyzdį, o 1990 m. paskelbta istoriniu paminklu. Diecezija neturi pinigų jos restauracijai, nepaisant to, kad miesto valdžia padengtų 85 procentus sumos. Dėl tikinčiųjų trūkumo ‒ tikėjimo praktikavimas Kanadoje beveik išnykęs ‒ daugelis bažnyčių viena po kitos paverčiamos gyvenamosiomis patalpomis, salėmis ar viešbučiais. O kai kurios visai nugriaunamos... Šitaip akmuo po akmens ardomas visas katalikų paveldas.

Vatikano II Susirinkimas norėjo atverti Bažnyčią pasauliui ir moderniosioms idėjoms, bet jam pavyko tik uždaryti bažnyčias. Šis atsivėrimas pasireiškė dogmos atmetimu „sielovados“ naudai. Paskutinius 50 metų Bažnyčia nebebuvo dogmatinė ‒ ji stengėsi būti „pastoracinė“, su visais užmegzti ekumeninį dialogą... Mėginant įvertinti kai kurių nūdienos Bažnyčios vadovų intelektualinį požiūrį, būtų naudinga pasiremti šia G. K. Chestertono įžvalga:

„Žmogų galime apibūdinti kaip dogmas kuriantį gyvūną. Kai jis kaupia dogmą po dogmos ir išvadą po išvados statydamas tam tikrą sudėtingą filosofijos ar religijos sistemą, jis, vienintele teisėta šio posakio prasme, tampa vis labiau žmogiškas. O kai jis, pasidavęs rafinuotam skepticizmui, atmeta vieną dogmą po kitos, kai atsisako pripažinti bet kokią sistemą, kai teigia išaugęs apibrėžimus, kai sako, jog netiki užbaigtumu, kai savo vaizduotėje elgiasi tarsi Dievas, nesilaikydamas jokio tikėjimo, bet iš aukšto žiūrėdamas į juos visus, tuomet jis lėtai grimzta į nemąstančių gyvių ir nesąmoningos žolės būseną. Medžiai neturi dogmų. Ropės yra nepaprastai plačių pažiūrų.“ (Heretics, 20 sk.)

Susiję

Religija 844719328005868048

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Kviečiame

PALAIKOME

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item