Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras sklaido kaltinimus mestus partizanui A. Kraujeliui

Šių metų spalio 7 d. Kovo 11-osios dienos akto signatarai – Aloyzas Sakalas ir Jurgis Jurgelis raštiškai kreipėsi į Lietuvos gyventojų g...


Šių metų spalio 7 d. Kovo 11-osios dienos akto signatarai – Aloyzas Sakalas ir Jurgis Jurgelis raštiškai kreipėsi į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą (LGGRTC) prašydami panaikinti 1997 m. Antanui Kraujeliui–Siaubūnui suteiktą kario savanorio statusą.

Signatarai rašte nurodė, kad esama archyvinių dokumentų, liudijančių, kad A.Kraujalis  nužudė 11 civilių gyventojų, o remiantis liudininkų parodymais tas skaičius gali būti dar didesnis. Signatarai atkreipė dėmesį į konkrečius atvejus kai partizanas A. Kraujalis žudė nekaltus žmones. Kreipimesi buvo primintas 1949 metais A. Kraujalio įvykdytas partizanų rėmėjų nėščios Leokadijos ir Prano Gečių nužudymas vaikų akivaizdoje už tai, kad esą jie išdavė partizanų slėptuvę. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad ši šeima partizanų neišdavė.  Gečiams buvo suteiktas laisvės kovų dalyvių statusas. Tačiau, kaip teigia signatarai, LGGRTC iš naujo nevertino juos nužudžiusių asmenų statuso, nors, paaiškėjus tokiems faktams privalėjo tai daryti.

Spalio 29 d. Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, Koordinacinė taryba kreipėsi į LGGRTC, Lietuvos Respublikos Seimo Pasipriešinimo režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisiją bei Signatarų klubą su pareiškimu dėl partizano A. Kraujelio-Siaubūno garbės gynybos, prieš vedamą partizano šmeižto kampaniją.

LGGRTC papildomą tyrimą dėl A. Kraujalio pradėjo dar 201o m. žiniaslaidoje pasirodžius kontraversiškiems A. Kraukjalio veiklos vertinimams. Šio tyrimo išvadas LGGRTC specialistai paskelbė tik dabar – lapkričio 12 d. 16 puslapių ataskaitoje teigiama, jog atlikto tyrimo išdavoje nustatyta, kad nėra jokių įrodymų, jog A. Kraujelis yra žudęs taikius gyventojus.

Tyrimo išvadoje teigiama priešingai, kad „partizanas Antanas Kraujelis veikė kaip vienintelės teisėtos valdžios sovietų okupuotoje Lietuvoje – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio – karys, iki gyvenimo pabaigos nesulaužęs duotos Tėvynei partizano priesaikos.

Būdamas visiškai įsitikinęs Antano Kraujelio ilgametės ir nuoseklios kovos prieš okupaciją nepriekaištingumu ir remdamasis teisinėje valstybėje galiojančia asmens nekaltumo prezumpcija LGGRT centras atsakingai teigia, kad A. Kraujeliui panaikinti Kario savanorio teisinį statusą (po mirties) nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo“.

Apibendrindami LGGRT centro  specialistai teigia tvirtai įsitikinę, kad valstybė turi deramai paminėti Antano Kraujelio žūties 50-ąsias metines 2015 m. kovo 17 d.


Susiję

Aktualijos 3756644960406103312

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item