Spalio 27 d. - Prano Žižmaro mirties 70 metų sukakties minėjimas

Spalio 27 dieną sukanka 70 metų nuo Vilniaus krašto kovotojo už lietuvybę ir skautų organizatoriaus Prano Žižmaro mirties Sibiro lagery...Spalio 27 dieną sukanka 70 metų nuo Vilniaus krašto kovotojo už lietuvybę ir skautų organizatoriaus Prano Žižmaro mirties Sibiro lageryje. Kviečiame paminėti šią sukaktį kartu su skautais spalio 27 d. 19.15 val. Mišiomis šv. Kazimiero bažnyčioje, o iš karto po jų - žygiu į Trijų Kryžių kalną. Pageidautina atsinešti žvakučių.

Spalio 26 d. (sekmadienį) P. Žižmaro mirties sukakties minėjimą ruošia ir Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus, 10 val. kviesdamas į Mišias šv. Mikalojaus bažnyčioje, 11 val kartu aplankyti kapinių kenotafą, o 12 val. dalyvauti minėjime Šlapelių name-muziejuje (Pilies g. 40).

Pranas Žižmaras - nusipelnęs lietuvybės puoselėtojas Vilniaus krašte. 1926 m. jis atkūrė „Gedimino“ skautų draugovę, kuriai vadovavo iki 1935 m. 1928 m. vasario 16 d. P. Žižmaras Gedimino pilies bokšte išskleidė lietuvišką trispalvę. 1938 m. kovo mėnesį Vilniuje vykusių antilietuviškų mitingų metu pasisakius aršiam lietuvybės priešininkui lenkų karininkui Jerzy Chom-Chomskiui, gindamas Lietuvos garbę, Žižmaras jį iškvietė į dvikovą kardais, kurią lietuvis ir laimėjo.

Susiję

Įvykiai 2027132005412573526

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item