Gediminas Kijauskas. Tikėjimas komunikacijos amžiuje

Bernardinai.lt nuotrauka Gyvename amžiuje, kada stiprios komunikacijos priemones sudaro labai galingą jėgą. Tos jėgos mes kartais net ...

Bernardinai.lt nuotrauka

Gyvename amžiuje, kada stiprios komunikacijos priemones sudaro labai galingą jėgą. Tos jėgos mes kartais net nepastebime - ji tampa srove, nešančia mus kartu su savimi. Ir tas nešimas nėra indiferentiškas, jis nėra mums nesvarbus. 

Komunikacijos priemonės reikalauja, kad prie jų prisitaikytume. Ir tas prisitaikymas, jeigu mes nekreipiame į jį dėmesio, padaro mus keistais žmonėmis. Paimkime pavyzdžiui taip vadinamus "viešuosius balsavimus", kur yra apklausinėjamas tam tikras skaičius žmonių ir paskui iš to daromos išvados, kad štai kuo žmonės tiki, ką jie galvoja ir t.t. Pasižiūrėję į atsakymus ir į atsakiusiųjų skaičių, mes dažnai rikiuojame save arba su mažuma, arba su dauguma. Bet tie apklausinėjimai dažnai yra neobjektyvūs, patys klausimai labai sukti ir, giliau pastudijavus, ne visada galima sutikti su tuo, ką jie išreiškia. 

Visa eilė klausimų šiandien yra gyvybiniai svarbūs. Ypatingai šitų galingųjų komunikacijos priemonių dėka gali būti sudaryta bendroji nuomonė, kad štai kaip reikia galvoti, štai ką reikia daryti ir panašiai. 

Įdomu, kaip yra su šių laikų Kristaus išpažinėjais? Kristus mums sako: "Nesitaikykite prie pasaulio ir nebijokite". Išpažinti Kristų kartais mums reikia būti drąsiais žmonėmis. Žiūrim į pirmuosius krikščionis. Jiems ne kartą reikėjo pasirinkti: su Kristum ar prieš Jį. Reikėjo aukoti smilkalus burnoti  rieš Dievą. Kai kurie pasirinko smilkalus. Kiti pasirinko Kristų. 

Kas gi aš esu? Kokiu keliu einu? Kieno pusėj noriu stovėti? 

Ar nenorime ir mes dažnai įtikti, nes taip yra lengviau? Sakome: Bet ką žmonės pasakys! Tad geriau suglausti ausis ir tylėti. Ką tikiu, tikėsiu, bet viešai tai jau neskelbsiu. Juk taip lengva sakyti: Aš mažas žmogus, turiu savo kampelį, noriu būti ramus. 

O kažkur Kristus sako, kad negalime tylėti. Neužtenka svajoti apie debesyse gyvenantį visatos Tvėrėją. Jis šiandien yra mūsų tarpe - mūsų seneliuose, kuriuos dažnai užmirštame, mūsų vargšuose, kiekvienam brolyje ir sesėje tėvynėje... Jis yra mūsų jaunime, kuris ieško tiesos ir gyvenimo prasmės. Jis yra visur, kur mes su Juo einame. Mums yra skirta nešti Jo meilę, tiesą ir gerumą. Didžiosios komunikacijos amžiuje esame pašaukti būti Kristaus dvasios apaštalais.

Susiję

Religija 4473765609391855853

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item