Popiežius Pranciškus. Nepasiduokime pasaulio dvasiai

Evangelija, Eucharistija, malda – šios dovanos mums padeda sekti Kristų, atsispirti pasaulio dvasiai, - sakė popiežius Pranciškus prieš...Evangelija, Eucharistija, malda – šios dovanos mums padeda sekti Kristų, atsispirti pasaulio dvasiai, - sakė popiežius Pranciškus prieš sekmadienio vidudienio maldą komentuodamas Mišių Evangelijos skaitinį. Jėzus sako mokiniams, kad jis turi eiti į Jeruzalę, kad ten jo laukia kančia ir mirtis, o taip pat prisikėlimas. Tai kritinis momentas, kuriame atsiskleidžia Jėzaus ir mokinių mąstysenos skirtumai. Petras netgi bando barti Viešpatį, nes jo įsivaizdavimu Mesijo veikla negali taip negarbingai pasibaigti. Jėzus dar griežčiau subara Petrą: Tu mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis; tu kalbi taip kaip nori gundytojas, šėtonas.

Apie dvi mąstysenas, apie du pasirinkimus, sekmadienio liturgijoje kalba ir šv. Paulius: „Nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, – kas gera, tinkama ir tobula“ (Rom 12,2).

Iš tiesų, - kalbėjo popiežius Pranciškus, - mes krikščionys gyvename pasaulyje, priklausydami savo meto socialinei ir kultūrinei aplinkai. Ir tai savaime suprantama. Tačiau kartu turime žinoti, kad mums gresia pavojus per daug supanašėti su pasauliu, yra rizika, kaip sakė Jėzus, kad druska nustos sūrumo, kad mūsų krikščioniškumas gali būti „atskiestas“, prarasti tą jėgą ir naujumą, kuriuos mums duoda Šventoji Dvasia. Liūdna matyti „atskiestus“ krikščionis. Jie tarsi vandeniu atskiestas vynas. Nežinia kas tai yra – vynas ar vanduo. Liūdna matyti krikščionis, kurie nesugeba būti žemės druska. Nes jei druska praranda sūrumą, ji niekam netinka. Jie neteko sūrumo, nes pasidavė pasaulio dvasiai.

Dėl to turime nuolatos atsinaujinti, semdamiesi iš Evangelijos. Popiežius šia proga vėl pakartojo jau ne kartą iš jo lūpų girdėtą raginimą, kad kiekvienas tikintysis visada su savimi turėtų mažą Evangelijos knygutę ir kad turėdamas laisvo laiko ją atsiverstų, paskaitytų po trumpą ištrauką. Taip pat ir dalyvavimas sekmadienio Mišiose, kuriose su bendruomene sutinkame Viešpatį, klausomės jo Žodžio ir priimame Eucharistiją, suvienija mus su Juo ir tarpusavyje. Neužmirškite, - kartojo Popiežius, - Evangelija, Eucharistija, malda. Šios dovanos mums padeda atsispirti pasaulio dvasiai, padeda sekti Kristų tuo keliu, kuriuo eidami prarandame savo gyvybę, kad ją vėl atrastume. „Prarasti“, reiškia dovanoti iš meilės, reiškia auką ir kryžių. Bet šitaip paaukotą gyvybę mes atgausime apvalytą nuo egoizmo, nuo mirties, alsuojančią amžinybe. Mergelė Marija šiuo keliu eina pirma mūsų; ji mus teveda ir telydi.

Šaltinis: lt.radiovaticana.va

Susiję

Religija 1555511529019061

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item